บทความ

พิธีปาดตงข้าวใหม่ KhonThaiSongDum 25 มิย. 2556 0 3  
พิธีปาดตงข้าวใหม่ หรือพิธีเซ่นไหว้ปูย่าตายาย หลังจากเกี่ยวข้าวใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลของชาวไทยทรงดำ
พิธีปาดตง KhonThaiSongDum 25 มิย. 2556 0 9  
เป็นพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ เป็นประจำให้ปู่ ย่าตา ยาย ในกะล้อฮ๊อง
พิธีเสนเรือน KhonThaiSongDum 25 มิย. 2556 0 3  
พิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ของชาวไทยทรงดำ ที่ขาดมิได้ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ของลูกหลาน เพื่อความศิริมงคล และพบปะญาติโดยรวม
ไททรงดำ KhonThaiSongDum 05 มิย. 2556 2 35  
ไททรงดำ เป็นใคร มาจากไหน รู้จักเขาได้อย่างไร
1